Videos

Our video collection contains short videos introducing ECMWF and our work with partners around the world, along with explainers on key concepts such as ensemble forecasting and 4D-Var data assimilation.

B-roll of our data centre and office is also available for media outlets and partners. The same terms of use apply as for other content on our website. To enquire for B-roll footage please contact the press office by email.

Our ‘Brief introduction to ECMWF’ (approx. 1:30 mins) is available in several different languages.

A brief introduction to the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) , an independent intergovernmental organisation supported by 34 states. ECMWF is both a research institute and a 24/7 operational service, producing and disseminating numerical weather predictions to its Member States.

Download the full MP4 version.

​مقدمة موجزة للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية على المدى المتوسط ، وهو منظمة حكومية دولية مستقلة تدعمها 34 دولة. المركز هو مركز أبحاث وفي نفس الوقت يقدم خدمة تشغيلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ينتج ويوزع تنبؤات الطقس العددية إلى الدول الأعضاء.​

قم بتنزيل الإصدار MP4 الكامل.

Кратко представяне на Европейския център за средносрочни прогнози на времето - независима междуправителствена организация подкрепена от 34 държави. Европейският център е едновременно научна организация и 24-часов оперативен център, който предоставя числени прогнози за времето на страните членки.

Свалете цялото видео в MP4 формат.

Stručné představení ECMWF

Stručné představení Evropského centra pro střednědobou předpověď pocasí (ECMWF), nezávislé mezivládní organizace podporované 34 státy. ECMWF je obojím: výzkumnou organizací i operativní službou v režimu 24/7, která produkuje a poskytuje numerické předpovědi počasí svým členským zemím.

Stáhněte si plnou verzi ve formátu MP4.

En kort introduktion til  Europæiske Center for Mellemdistance Vejrudsigter (ECMWF), en uafhængig international organisation støttet af

34 europæiske lande. ECMWF er både et forskningscenter og en 24/7 operationel service, der producerer of distribuerer numeriske vejr forudsigelser til sine medlemslande.

Hent den fulde MP4 version.

Eine kurze Einführung des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen (EZMW), einer unabhängigen internationalen Organisation die von 34 Mitgliedstaaten getragen wird. EZMW ist sowohl ein Forschungsinstitut als auch ein 24/7 operationeller Vorhersagedienst der numerische Wettervorhersagen für die Mitgliedstaaten produziert. 

Hier koennen Sie die MP4 Version herunterladen.

Μια σύντομη εισαγωγή στο ECMWF, έναν ανεξάρτητο διακυβερνητικό οργανισμό υποστηριζόμενο από 34 κράτη. Το ECMWF είναι ταυτόχρονα ερευνητικό ινστιτούτο και 24/7 επιχειρησιακή υπηρεσία, που παράγει και παρέχει αριθμητική πρόβλεψη του καιρού στα Κράτη Μέλη του.

Κατεβάστε ολόκληρο το βίντεο MP4

Breve presentación del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés), organización intergubernamental independiente apoyada por 34 estados. ECMWF es un centro de investigación y un servicio operativo 24/7, que produce y distribuye predicciones meteorológicas numéricas a sus Estados miembros.

Descargar versión completa en MP4.

Lyhyt esittely Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksesta (ECMWF). ECMWF on itsenäinen hallitustenvälinen järjestö, jota tukee 34 valtiota. ECMWF on sekä tutkimuslaitos, että ympärivuorokautinen operatiivinen palvelu, joka tuottaa ja jakaa numeerisia sääennusteita jäsenvaltioille.

Lataa täysi MP4 versio.

​Brève introduction du Centre Européen des Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (CEPMMT), une organisation intergouvernementale indépendante soutenue par 34 états. Le CEPMMT est à la fois un institut de recherche et un service opérationnel 24/7, produit et fournit des prévisions numériques du temps à ses états membres.

Télécharger la version MP4 complète.

Kratak uvod u Europski Centar za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF), nezavisnu međuvladinu organizaciju koju podržavaju 34 države. ECMWF je istovremeno istraživacki institut i operativna služba koja radi 24/7, izdaje numeričke prognoze vremena i distribuira ih svojim državama članicama.

Preuzmite punu verziju u MP4 formatu.​

Az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központ (ECMWF) rövid bemutatása. Az ECMWF egy független kormányközi szervezet, amely 34 tagállam támogatásával működik. Kettős szerepe van, egyrészt egy tudományos kutatóintézet, másrészt pedig egy 24 órás operatív szolgálat, amely számszerű időjárás előrejelzéseket állít elő a tagállamai számára.

Töltse le a teljes MP4 verziót.

Gearrchuntas ar ECMWF, eagraíocht neamhspleách idir-rialtasach faoi thacaíocht de 34 stáite. Is mar institiúd taighde agus seribhís oibríochta 24/7 araon é ECMWF, ag cur ar fail reamháisnéis na haimsire domhanda do na ballstáite.

Ioslodail an leagan iomlan. (MP4)​

Una breve introduzione del Centro per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Center Medium Weather Forecast, in sigla) ECMWF, una organizzazione intergovernativa supportata da 34 stati. ECMWF e' sia un centro di ricerca che una struttura operativa che lavorando h 24, 7 giorni su 7,  produce e dissemina previsioni numeriche ai suoi stati membri.

Scarica la versione completa in formato MP4.

Trumpai apie ECMWF

Europos Vidutinės Trukmės Orų Prognozių Centras (ECMWF) yra nepriklausoma tarpvyriausybinė organizacija vienijanti 34 valstybes. ECMWF yra ir mokslinių tyrimų institutas, ir 24/7 tarnyba aprūpinanti Valstybes Nares skaitmeninėmis orų prognozėmis.

Parsisiųsti pilną MP4 versiją.

 

Īss ieskats ECMWF

Īss ieskats Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centrā (ECMWF) - neatkarīgā starpvaldību organizācijā, ko veido 34 valstis. ECMWF ir gan pētniecības institūts, gan operatīvs 24/7 pakalpojumu sniedzējs, kas izstrādā un izplata skaitliskās laika apstākļu prognozes savām dalībvalstīm.

Lejupielādējiet pilnu MP4 versiju.

Een korte inleiding tot het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn ofwel het ECMWF, een onafhankelijke intergouvernementele organisatie ondersteund door 34 lidstaten. ECMWF is zowel een onderzoeksinstituut als een 24/7 operationele dienstverlener, dat numerieke weersvoorspellingen produceert en levert aan zijn lidstaten.

Download de volledige MP4-versie.

Een korte inleiding tot het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn ofwel het ECMWF, een onafhankelijke intergouvernementele organisatie ondersteund door 34 lidstaten. ECMWF is zowel een onderzoeksinstituut als een 24/7 operationele dienstverlener, dat numerieke weersvoorspellingen produceert en levert aan zijn lidstaten.

Download de volledige MP4-versie.

Uma breve introdução del ECMWF

O scurtă introducere a Centrului European pentru Prognoza Vremii pe Durata Medie (ECMWF), o organizație interguvernamentală independentă susținută de 34 de state. ECMWF este atât un institut de cercetare, cât și un serviciu operativ 24/7, care produce și distribuie prognoze numerice ale vremii Statelor sale Membre.

Descarcă toată versiunea MP4.

Stručné predstavenie Európskeho centra pre strednodobé predpoveďe počasia (ECMWF), nezávislej medznárodnej vládnej organizácie podporovanej 34 štátmi. ECMWF je výskumný inštitút ako aj služba prevádzkovaná v režime 24/7, ktorá produkuje a poskytuje numerické predpovede počasia svojim členským štátom.

Stiahnite si plnú verziu vo formáte MP4.

​Кратак увод у Европски центар за средњорочне прогнозе времена (ECMWF), независну међувладину организацију коју подржавају 34 државе. ECMWF је у исто време истраживачки институт и оперативна служба која ради 24/7, издаје нумеричке прогнозе времена и дистрибуира их својим државама чланицама.

Преузмите потпуну MP4 верзију

 

 

Kratka predstavitev ECMWF

Kratka predstavitev Evropskega centra za srednjeročne napovedi vremena, neodvisne medvladne organizacije z 34 državami članicami. ECMWF je tako raziskovalna ustanova kot tudi operativni center, ki 24 ur na dan in 7 dni v tednu zagotavlja pripravo in razširjanje računskih vremenskih napovedih svojim državam članicam.

Download MP4 version

En kort introduktion till ECMWF

Kisa tanitim: Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF), 34 ulke tarafindan desteklenen bagimsiz hukumetlerarasi orgut.

Aynı zamanda bir araştırma enstitüsü olan ECMWF, sayısal hava tahminleri üreterek üye ülkelerine 7/24 hizmet veren bir kurumdur.

MP4 sürümünü indir.

Highlighted videos

How YOPP contributes to improved prediction and climate monitoring of the Arctic. Webinar delivered by Irina Sandu on 25/06/2019.

Continuous data assimilation significantly improves the quality of weather forecasts.

'ECMWF in Bologna 2020': From the site of ECMWF's new data centre in Italy, ECMWF's Director-General and Council President, with guests from the Member States, explain the importance of increasing ...

Changes to the IFS Cycle 46r1 ahead of its implementation, planned for June 2019. Presented by Andy Brown, Director of Research at ECMWF

A brief introduction to radiosondes will cover the measurement techniques, processing and their uncertainties. Almost 40% of radiosonde stations now provide high vertical resolution reports in ...

The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) is an independent intergovernmental organisation supported by 34 states based in Reading, United Kingdom.

The first complete temperature datasets for 2017 show that it was the third in a row of exceptionally warm years, the Copernicus Climate Change Service (C3S) implemented by the European Weather ...

ECMWF celebrates 20 years of 4DVAR.

Download the full MP4 version:
ftp://ftp.ecmwf.int/pub/Communications/ ...

This video marks 25 years of ensemble forecasting at ECMWF. Lead Scientist Roberto Buizza, Director-General Florence Rabier and NOAA meteorologist Tom Hamill explain the rationale behind ensemble ...

An overview of ECMWF collaboration events.

Download the full MP4 version:
ftp://ftp.ecmwf.int/pub/ ...

5 November 2019. ECMWF has implemented several changes that will improve access to its products by the WMO National Meteorological and Hydrological Services. All the static web charts and the ...